Elektroninės prekybos taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „PIRKĖJAS“) ir „Vilniaus sporto federacija“ (toliau – „PARDAVĖJAS“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje https://fitmodel.lt/ parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė“).

Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę:
  1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  1.3. juridiniai asmenys;
  1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 2. Pirkėjas, sutikdamas su „www.fitmodel.lt“ taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „www.fitmodel.lt“ e-parduotuvėje.
 3. Užsisakyti prekes e-parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais: 
  3.1. užsiregistruodamas e-parduotuvėje įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį; 
  3.2. nesiregistruodamas internetinėje svetainėje. 
 4. PIRKĖJO pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e-parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta  „Privatumo politika“.
 5. Prekių kainos, nurodytos e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.
 6. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „UŽSAKYTI“.
  6.1. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą, t.y. prekės užsakymo patvirtinimą e-parduotuvė informuoja PIRKĖJĄ, išsiųsdamas pranešimą PIRKĖJO nurodytu el. pašto adresu.
 7. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp e-parduotuvės „fitmodel.lt“ ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje ir PIRKĖJUI gali būtu prieinama elektronine forma.

II. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. PIRKĖJAS, turi teisę pirkti e –parduotuvėje vadovaudamasis šiomis taisyklėmis.
 2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su e-parduotuve „Fitmodel.lt“, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (el.paštu info@fitmodel.lt , nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.
 3. PIRKĖJAS atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
 4. PIRKĖJAS e–parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu PIRKĖJO asmens duomenys pasikeitė ir apie tai neinformavo e-parduotuvės, PIRKĖJAS prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
 5. PIRKĖJAS privalo būti nurodytoje vietoje ir priimti užsakytas prekes. Už prekes atsiskaityti reikiamą pinigų sumą.
 6. PIRKĖJAS įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu PIRKĖJAS praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti  el.paštu info@fitmodel.lt.
 7. Jei PIRKĖJAS, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, PARDAVĖJUI pareikalavus PIRKĖJAS privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
 8. PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo –  pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

III. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. PARDAVĖJAS įsipareigoja sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI naudotis e–parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys duomenys, arba PIRKĖJAS nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, PARDAVĖJAS turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti PIRKĖJO duomenis arba apriboti PIRKĖJUI teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 3. PARDAVĖJAS pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti PIRKĖJO registraciją ir naudojimosi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad PIRKĖJAS užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e – parduotuvės darbui arba stabiliam jos veikimui.
 4. PARDAVĖJAS turi teisę, be išankstinio perspėjimo, anuliuoti PIRKĖJO užsakymą, jei PIRKĖJAS neapmoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais.
 5. PARDAVĖJAS, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti PIRKĖJO užsakytos prekės, turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį prieš tai informuodamas PIRKĖJĄ arba gali pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 6. PARDAVĖJAS neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus PIRKĖJO prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju, PARDAVĖJAS turi teisę laikyti, kad veiksmus e-parduotuvėje atliko PIRKĖJAS.
 7. PARDAVĖJAS neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję PIRKĖJO elektroninės bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami e-parduotuvės paslaugomis.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

 1. Už prekes PIRKĖJAS gali atsiskaityti: naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas, kortelėmis, grynais.

V. PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. Prekes pristato PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.
 2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu:
  2.1. per 1 – 10 (vieną – dešimt) darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei PIRKĖJAS naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis.
  2.2 per 5-14 (penkias – keturiolika) darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei PIRKĖJAS naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis, išankstiniams užsakymams.
 3. PIRKĖJUI pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai. 
 4. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo patikrinti prekes, siuntos būklę.
 5. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.
 6. Pristatymo išlaidos į e-parduotuvėje nurodytą prekės kainą nėra įskaičiuotos.
 7. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 8. Pirkėjui, nepriėmus siuntos iš kurjerio ar per nustatytą terminą neatsiėmus siuntos iš paštomato, siunta grąžinama Pardavėjui. Pardavėjui raštu pareikalavus, klientas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo patirtus nuostolius, susijusius su siuntos pristatymu bei grąžinimu Pardavėjui. Siuntos neatsiėmimas, iš anksto apie tai raštu, elektroniniu paštu ar telefonu neinformavus Pardavėjo, yra laikomas piktnaudžiavimu ir Pardavėjas gali reikalauti transportavimo išlaidų padengimo. Pirkėjas praranda galimybę mokėti grynaisiais pinigais ir visus būsimus užsakymus turės apmokėti iš anksto pavedimu. Neatsiėmus siuntos pirkėjas privalo sumokėti siuntimo išlaidas, net jei buvo taikomas nemokamas pristatymas. Pristatymo kaina skaičiuojama į abi puses: 2x LP EXPRESS paštomatas (kaina 2.55€) arba LP EXPRESS kurjeris (kaina 4,66€). Taikomas administravimo mokestis 2€.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. Kiekvienos „fitmodel.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. PARDAVĖJAS neatsako už tai, kad e-parduotuvėje, esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais, gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738.
 3. Norėdamas grąžinti prekę(es) , PIRKĖJAS turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas PIRKĖJUI prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).
 4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, kurioje ji buvo;
  4.2. prekė turi būti nesugadinta;
  4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos, nenuplėštos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.);
  4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo PIRKĖJO gauta;
  4.5 bižuterijos bei kosmetikos prekės nėra keičiamos ar grąžinamos;
  4.6. PARDAVĖJAS turi teisę nepriimti PIRKĖJO grąžinamų prekių, jei PIRKĖJAS nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 5. Tuo atveju, kai PIRKĖJO įsigyta prekė turi kokybės trūkumų, PIRKĖJO reikalavimai dėl kokybės trūkumų PARDAVĖJUI gali būti pareiškiami per 1 mėn. garantinį terminą, t.y. PIRKĖJAS per 1 mėn. garantinį terminą savo pasirinkimu turi teisę iš PARDAVĖJO reikalauti:
  5.1 nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
  5.2 nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
  5.3 sumažinti prekės kainą;
  5.4 vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalausi sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą (pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalį).
 6. Grąžinus prekę, pinigai pervedami į PIRKĖJO nurodytą banko sąskaitą 14 dienų laikotarpyje nuo grąžintų prekių priėmimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą).
 7. Grąžinamas prekes  siųsti adresu:

„Vilniaus sporto federacija“

Fitmodel.lt

Karaliaučiaus g. 1-17,

LT-06281 Vilnius

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. PARDAVĖJAS, atsižvelgdamas į rinkos bei galiojančių teisės aktų pokyčius, turi teisę pildyti ar keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai PIRKĖJĄ informuodamas e–parduotuvės tinklapyje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl PIRKĖJUI rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jeigu PIRKĖJAS nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad PIRKĖJAS praranda teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
 4. Jei po Taisyklių pakeitimo PIRKĖJAS ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad PIRKĖJAS sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 5. Sutartis galioja iki šalys įvykdys visus su ja susijusius įsipareigojimus.
 6. Prašymą/skundą dėl e-parduotuvėje įsigytos prekės PIRKĖJAS gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +37052626760, interneto svetainėje www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Atnaujinta 2021-05-28